Boerke volgt Jommeke: allemaal naar China!

boerke-bijbel

Nadat we eerder al konden melden dat Jommeke in China verschijnt, trekt nu ook Boerke naar het Middenrijk. Als tekstloze strip heeft het trouwens nauwelijks vertalingen nodig, hoogstens voor de onomatopeeën en hier en daar een uitroep.

Pieter de Poortere moet wel enkele toegevingen doen: er mag geen naakt in, en er mag niets over politiek in. Wat dat laatste betreft: we vragen ons af wat voor zinnige opmerkingen een Vlaming die geen Chinees kent, kan maken over politieke toestanden in China.

Volgens de auteur zal Boerke ook in China zwartgallig en sarcastisch zijn. Dat “zwartgallige” en “sarcastiche” is trouwens ook niet zo erg als het klinkt.

Het eerste album is gepland voor eind 2019.