Papa Joker dood (Jerry Robinson, 1921-2011)

batman,robin,the joker,jerry robinson,bob kane,bill finger,robin hood

Wat zou Batman zijn zonder de Joker? Evenveel als Romeo zonder Julia. Ondanks Robin.

Er is dan ook een verband tussen de Joker en Robin: ze zouden alletwee ontworpen zijn door Jerry Robinson, al trokken Bob Kane en Bill Finger dat wel altijd in twijfel.

Robin, genaamd naar Robin Hood, kwam zeker uit de koker van Jerry Robinson, maar de Joker zou volgens Kane en Finger eigenlijk door hun zijn bedacht, en door Robinson alleen maar wat in hun opdracht zijn uitgewerkt.

Toch beschouwen veel critici de Joker inderdaad als het werk van Robinson.