Capricornus 11 – Patrick: vertaling

capricornus-patrick

Een verrassing: “Capricornus 11: Patrick” is nog niet in het Nederlands verschenen, maar een zekere Alex Koppert heeft de tekst in het Nederlands vertaald en ze gratis beschikbaar gesteld op deze site.

Alex wijst erop dat hij geen professioneel vertaler is, en dat sommige delen misschien niet goed zijn vertaald.