Capricornus 13: Rêve en cage (2)

capricornus 13Dit lijkt wat een tussenfase in de reeks. Alhoewel…

De titel is duidelijk: “Dromen in een kooi” (of “De droom in de kooi”, of “Droom in de kooi”…).

Het album vertelt een droom van Capricornus. In tegenstelling tot wat ik had verwacht, is het niet aan boord van het schip dat hij op het einde van Capricornus 12 in een baai aangemeerd ziet liggen, maar in een hut in de buurt van de baai.

Weer heeft Andreas het zich niet gemakkelijk gemaakt: elke pagina heeft een strakke roosterindeling. Maar hij slaagt er weer in om daarmee iets te doen. Hij lijkt zich vrijheden te veroorloven: een vakje van het rooster is niet per se een vakje van de tekenplaat. Soms wel, soms niet. Soms vormen twee roostervakjes één tekenvakje, soms drie, soms nog veel meer. Soms moet je de vakjes horizontaal met elkaar verbinden, soms verticaal, soms in een blok. Daardoor lijkt Andreas te onstnappen aan de beperkingen die het rooster hem oplegt, maar toch dwingen de roostervakjes hem er wel toe om te werken met een vaste basiseenheid. Alle roostervakjes hebben immers dezelfde afmetingen.

Maar het rooster is niet zomaar een gimmick. Pas op het einde van het album blijkt waarom Capricornus een rooster in zijn droom ziet. En hier willen we natuurlijk niet verraden wat hij dan precies ziet.

Maar ook in de droom zelf blijken die vakjes een belangrijker functie te hebben dan louter het ordenen van de platen. Wat die functie precies is, willen we hier ook niet verklikken.

Inhoudelijk is het een tamelijk moeilijk album. Ondanks de relatief complexe inhoud voor een woordenloos album, was Capricornus 12 erg eenvoudig in vergelijking met deze nummer 13.

Maar hoe zou een droom anders kunnen zijn dan complex? In dromen springen onze gedachten van de hak op de tak. Elementen vervormen tot andere elementen. Het ene personage blijkt plots het andere personage te zijn. De logica wordt louter opgebouwd door associaties, niet door normale logische verbanden, chronologische verbanden, of ruimtelijke verbanden. Rekening houdende met de typische verwarring van een echte droom is Capricornus 13 eigenlijk nog simpel.

Capricornus wordt in zijn droomstaat bekogeld met de vreemde figuren die hij in zijn avonturen al heeft ontmoet. Er druppelen zelfs enkelen binnen uit de reeks Rork. Want inderdaad, laten we niet vergeten dat Capricornus en Rork elkaar kennen.

Maar toch zit er in die hele verwarring een rode draad, die voor Capricornus blijkbaar een probleem oplost, waar hij onwetend mee worstelde.

Na zijn gedwongen symbolische trip, kan hij met verbeterde zelfkennis de rest van zijn avonturen aan.

3 gedachten over “Capricornus 13: Rêve en cage (2)

 1. Peter, ik zit weer eens een regenachtige middag te vullen met inventariseren en oplossen van puzzeltjes. Wat ik opeens aan het einde van deel 12 zag: het laatste plaatje is precies het rooster waarin deel 13 getekend is. En nu we deel 14 kennen is het ook duidelijk dat in deel 12 C bij de boot aankomt. De hele droom van 13 beleeft en dan in 14 op de boot stapt.

  Like

 2. Die link tussen 12 en 13 had ik nog niet gezien. Ik had wel gemerkt dat het rooster ontstaan was door ht venster (dat blijkt op de laatste pagina van C13), maar ik had nog niet gemerkt dat het venster al in C12 is getekend. Andreas gaf dus toen al een voorafspiegeling van C13, maar bijna niemand heeft dat gemerkt.
  Dat C in deel 12 bij de boot aankomt, dat merk je in deel 12 op de voorlaatste pagina: hij kijkt er van bovenaf naar.
  Ik had dan ook gedacht dat Rêve en cage zou betekenen dat C in deel 13 als verstekeling of gevangene aan boord van het schip zou zijn, vandaar die “en cage”. Maar dat had ik dus mis.
  Maar toch… wat mij opvalt is dat er in de droom van C13 dingen zitten, die hij pas in C14 te weten komt door de inblazingen van de chirurg.
  Dus volgens mij stond C in deel 13 al onder invloed van de chirurg, en dan was hij in deel 13 eigenlijk al de gevangene van de chirurg.
  Dus, is die “en cage” dan toch “in de gevangenis?

  Like

 3. Mijn voorkeur gaat er toch naar uit dat de droom in Rêve en cage onder invloed is van de fles drank die C van het ‘stille volk’ heeft gekregenen niet onder invloed van Vortex (de chirurg). Vooral omdat de invloed van Vortex in l’Operation visueel duidelijk geintroduceerd wordt op plaat 2:4 van C14 (rood).
  Dat Unruh reeds in Rêve en cage voorkomt zou verklaard kunnen worden door het feit dat a) dromen soms een voorspellend karakter kunnen hebben en b) C daar ook expliciet zegt “… ik weet dat hij Unruh heet, hoe? dat weet ik nu nog niet..”. mmmm…. dat laatste onderschrijft misschien eerder jouw theorie… Het aardige van Andreas is toch dat alles mogelijk en niets zeker is

  Like

Reacties zijn gesloten.