Arq: derde cyclus

arq 10 tehosHet laatste deel van de tweede cyclus van Arq moet nog verschijnen, nl. Missie (Mission), maar we hebben wel al een vermoeden van het uiterlijk van de reeks.

De eerste cyclus verscheen op het formaat 23×32 cm, gebonden, in kleur.

De tweede cyclus verschijnt op het formaat 25×29,8 cm, gebonden, direct ingekleurd.

De derde cyclus zal verschijnen op het formaat 17,5×26,5 cm, gebonden, en in zwart-wit – waarmee Andreas dus eigenlijk een groot risico neemt.

Elke cyclus telt zes delen, en van de eerste twee cycli weten we dat elk album 48 pagina’s telt. Van de derde cyclus is het aantal pagina’s echter nog niet bekend.

Leesvolgorde van de reeks Capricornus-Rork

capricornusDeze week heb ik “Capricornus” 1-5 en “Rork 5: Capricornus” herlezen.

“Capricornus 5: Het Geheim” en “Rork 5” bevatten verwijzingen van de ene reeks naar de andere. In “Rork 7: Terugkeer” komt Capricornus nogmaals voor.

Ik heb met die gegevens wat zitten puzzelen, en daaruit heb ik een leesvolgorde afgeleid voor de reeksen Capricornus en Rork, waardoor die als het ware één reeks Capricornus-Rork worden. Ik kan er ook nog de albums “Cyrrus”, “Mil” en “Raffington Event: detective” in betrekken.

Dat levert het volgende op:

  Leesvolgorde reeks Capricornus-Rork

 • Proloog: Cyrrus – Mil
 • Capricornus 1-4
  • Subreeks Rork

  • Proloog: Raffington Event, detective
  • Rork 1-7
 • Capricornus 5 en verder

Ythaq 1: Onbekende wereld, door Arleston & Floch

ythaq 1recensent: Peter Motte

onder auspiciën van De voormalige Tijdlijn en Vertaalbureau Motte

Wat een [scheldwoord naar eigen keuze; we bevelen ‘oelewappers’ aan] !

De uitgevers sturen me deel één van de fantasy/sf-stripreeks “Ythaq” ter recensie op, nadat ze me deel twee en drie hadden bezorgd.Niet goed.

Het eerste deel dient immers om je met de personages vertrouwd te maken, om er sympathie of antipathie voor op te vatten, om de situatie beter te leren kennen, om je in de wereld van het verhaal te kunnen inleven. Kortom: om geboeid te worden.

In deel één, “Onbekende wereld”, stort de Kometenstaart, een luxe cruiseruimteschip van de Silver Star Lines, neer op de planeet dinges. Uiteindelijk ontdekken de hoofdpersonen dat ze Ythaq heet.

Op Ythaq staat de technologie op het niveau van voor het stoomtijdperk: paarden, karren, katrollen… al wat je wilt, maar alles moet met spierkracht worden aangedreven.

Of toch niet helemaal, want sommigen blijken over magische krachten te beschikken. Arleston en Floch hebben echter geen puur magische wereld van Ythaq willen maken, en trekken vooral de kaart van de rassengrabbelton: er zijn meerdere intelligente soorten op de planeet: Fengs, Banfoe… Doorgaans met een uiterlijk hoge aaibaarheidsfactor. De Banfoe lijken wat op teddyberen, maar hebben slagtanden. De Feng lijken meer op rechtoplopende blauwe honden, maar het zijn rondtrekkende boekenwurmen.

Vreemd genoeg circuleren er ook mensen, wat wel een meevaller is voor de hoofdpersonen: de lieutenant-astronavigator Graniet (vrouwtje), de technicus Narvarth (mannetje), en de luxe-passagier Callista (feeks). Ze vallen in het allegaartje niet te veel op, maar ze krijgen wel de plaatselijke feeks Ofyde achter zich aan, die hun technologie wil bemachtigen. Ofyde wordt geholpen door haar aanvoerder te velde Dhokas.

Dit eerste deel trekt met veel vaart en humor het avontuur op gang. De personages rollen in korte tijd vanuit de ruimte door een dorp heen (pech voor het dorp) en belanden in een stad waar ze hun eerste zware confrontatie manu militari met Dhokas en consoorten uitvechten.

Die snelheid en grappen ontbreken wat in deel twee, “Dubbelgangers”, maar dat album wordt voortgestuwd doordat het eerste deel de spanning voor de hele reeks opbouwt.

Ik zei het toch: wat een [scheldwoord naar eigen keuze; we bevelen nog altijd ‘oelewappers’ aan] om me het eerste deel pas te bezorgen na deel twee en deel drie, “Het geluid van de sterren”.

“Ythaq 1: Onbekende wereld”, tekst: Christophe Arleston, tekeningen: Adrien Floch, 2007, Amsterdam, Luitingh-Sijthoff, oorspronkelijk: “Les naufragés d’Ythaq, Tome 1: Terra Incognita”, vertaling: Toon Dohmen, paperback, 28,6 x 22,1 x 0,6 cm, 62 p’s, ISBN 978-90-245-1892-0

prijs: 7,90 euro