Cromwell Stone: integrale heruitgave

cromwellstoneBij Sherpa verscheen een ééndelinge volledige heruitgave van de trilogie “Cromwell Stone”.

Het boek bevat niet alleen de drie albums, maar ook tekeningen die Andreas voor promotie en voor voorpagina’s maakte. Er werd ook een portretfoto van Andreas opgenomen (er circuleren relatief weinig portretten van Andreas, dus dat komt goed uit), en een korte inleiding door Mat Schifferstein, de uitgever.

In deze integrale editie zien we alle kunststukjes samen die Andreas in een tekenstijl inbouwt, die alleen maar oppervlakkig beschouwd klassiek is. Opvallend is de dynamisering van de vakindeling.

In “Cromwell Stone” zien we dat o.a. op de platen 4-6. De vakjes van plaat 4 zijn in twee horizontale stroken verdeeld, die de bladzijden netjes in twee gelijke delen verdelen, en waarbij elk vakje een verticaal gerichte balk is. Dat schept een grote regelmaat, die in overeenstemming is met de relatieve rust van het vertelde verhaal.
Op plaat 5 daarentegen zijn de horizontale stroken wel alledrie even hoog, maar de nette verticale verdeling wordt in de laatste strook onregelmatig.
Op de volgende plaat is er helemaal geen sprake meer van een regelmatige indeling, en die stijgende wanorde in de plaatindeling is helemaal in overeenstemming met de groeiende paniek van het hoofdpersonage.
Het is ook heel knap hoe Andreas op plaat 7 de rust herstelt door de regelmatige, ritmische indeling van de eerste strook van de plaat, als de angst van de nacht is verdwenen en plaats maakt voor de geruststelling van een zonnige dag.

Een ander mooi voorbeeld van een parallel-ontwikkeling in de plaatindeling en de psychologische beleving van een personage zien we in de dynamisering van de vakvorm op de platen 34-37 van “De terugkeer van Cromwell Stone”.
De plaatindeling valt in scherven, net zoals de spiegel die Phil per ongeluk en in paniek met zijn elleboog in scherven slaat, wat parallel verloopt met de manier waarop zijn eigen persoonlijkheid en ook zijn zelfvertrouwen in scherven valt, tot de rust op plaat 37 in zijn psyche terugkeert, maar alleen maar doordat hij zijn paniek kanaliseert tot een moordlustige haat tegen wie hem zo ver bracht om de sleutel af te staan, de sleutel die als het ware het slot was op zijn bescherming tegen zijn diepste tekortkomingen.

In het derde deel, “Het testament van Cromwell Stone”, is de vakindeling in het algemeen regelmatiger.
In het tweede deel zegt Cromwell: “Een schepper interesseert zich dus totaal niet voor wat er om hem heen gebeurt. / Een dergelijke kracht van chaos, midden tussen de mensen, die zo bezeten zijn van orde in hun samenleving, leidt onvermijdelijk tot een ramp.” (plaat 29, vak 5).
Daarom wil Cromwell Stone die “schepper” weg krijgen, maar hij slaagt slechts gedeeltelijk. Een deel van de “schepper” blijft achter, en wekt Phil tot leven.
In het derde deel zijn de platen in het algemeen dan ook regelmatiger ingedeeld, maar af en toe zijn er dissonanten.
Op plaat 1 is dat bijvoorbeeld het 1e vakje, dat niet helemaal door een kaderlijn is omgeving, en het laatste vakje, dat net als het 1e vakje niet netjes binnen de bladspiegel blijft.
De vakjesvorm wordt in “De terugkeer van Cromwell Stone” vooral gedynamiseerd door het volledig of gedeeltelijk verdwijnen van de vakomtrek, en doordat vakjes buiten hun normale grenzen steken.
In het algemeen is de vakvorm echter regelmatiger dan in de voorgaande delen, wat dus past bij het feit dat de verstorende invloed van de “schepper” is verdwenen.
Maar de achtergebleven rest verstoort nog genoeg om de tragedie van Marlene Parthington te veroorzaken, een tragedie die haar hoogtepunt onmiddellijk gevolgd door haar dieptepunt kent door een innerlijke godsaanschouwing, die net zoals in Dantes “Goddelijke Komedie” eindigt met een verblinding. De breuk met de normaliteit wordt in dit deel dan ook vooral verbeeld door wit en witrumten.

Als uitsmijter nog deze opmerking: de witruimten omhullen en beklemtonen daardoor ook het verdwijnen van Cromwells testament in het laatste vakje van het laatste plaatje, waardoor het einde van de trilogie gelijkenissen vertoont met het einde van de reeks “Rork”, waarin Rork in deel 7, “Terugkeer”, na zijn strijd met Dahmaloch uit onze wereld verdwijnt, en Astor opmerkt: “Is dat alles wat er uiteindelijk van overblijft? Tekens?”, en Capricornus antwoordt: “Dat is alles.” (plaat 54, vak 8-9).
Maar in “Cromwell Stone” is het zelfs dat niet.

Andreas zelf beschouwt het boek ook als de definitieve uitgave van “Cromwell Stone”.

Bij de eerste editie is er als losse kleurenprent bijgevoegd op stevige papier een weergave van de voorpagina van de Amerikaanse editie bij uitgeverij Dark Horse in 1992.

De eerste uitgaven van de Nederlandstalige integrale editie van Cromwell Stone verscheen op 1000 exemplaren.

Een gedachte over “Cromwell Stone: integrale heruitgave

Reacties zijn gesloten.