Codes in Andreas

Dossier AndreasZoals ik al had opgemerkt in Capricornus 12 “stopt Andreas in zijn albums puzzels”.

Op Dossier Andreas is er in de afdeling Guestbook een levendige discussie ontstaan omdat enkele bezoekers erop wijzen dat in veel albums alfabetcodes voorkomen. Onder andere Eno wees op ontcijferbare codes in de albums van Rork, en Wim Dewilde kon er nog op wijzen dat ook in Coutoo een code voorkomt. Overigens komt ook in sommige albums van de reeks Arq een code voor. Capricornus 12 is dus al bij al een eenvoudig album.

De albums van Andreas geven hun geheimen maar druppelsgewijs prijs.