Donjon Ochtendgloren: De jeugd vliegt uit

donjon monstersDonjon Ochtendgloren: De jeugd vliegt uit

Blain, Sfar, Trondheim

We nemen deze recensie over Donjon over, omdat Andreas er ook even aan heeft meegewerkt, zij het aan ‘Donjon: Monsters: La carte majeure’, en niet aan wat we hier bespreken. Het album ‘La carte majeure’ hebben we nog niet in handen gehad.

Trondheim is altijd al een snelle jongen geweest, maar met Donjon overtrefthij echt alles. Het is ook niet helemaal duidelijk hoe de zaak precies inelkaar zit.

De reeks begon als… “Donjon”: het verhaal van een immenseversterkte toren in een fantasy-omgeving. De tekeningen zijn misleidendeenvoudig, want erg efficiënt. Bovendien is de compositie van zowel depagina’s in hun geheel, als van de vakjes op zichzelf, vaak erg goedopgezet.

Het kenmerk van “Donjon” is dat het de fantasywereld niet helemaal serieus neemt, en dat is ook de basis van het succes. Het is geschreven voor lezers voor wie fantasy niets nieuws meer is: de zwaardvechters, draken,vampieren… het is er allemaal, vergezeld van nieuwe gedrochten, maar hetis vooral de droge humor die een nieuwe smaak geeft aan het geheel.”Donjon” werd erg populair en er werden nevenreeksen opgestart. Ze behoudendezelfde kenmerken behouden, maar spelen zich in andere perioden of krijgenbepaalde personages als hoofdrolspeler mee. Er zijn nu in totaal al zesreeksen, en de oorspronkelijke reeks werd “Donjon Zenit” genoemd. De humorwerd in sommige nevenreeksen zelfs in de nummers van de albums voortgezet.”Donjon Avondschemering” vertelt de verhalen uit de nadagen van de toren; denummering begint op 100 -wat suggereert dat er 99 albums van “Donjon Zenit”werden gepland, en wat eerlijk gezegd een beetje demotiverend klinkt.”Donjon Ochtendgloren” vertelt over de periode voor “Donjon Zenit”, en denummering begint op -99, om van daaraf op te tellen. “De jeugd vliegt uit”is nummer -97. “Donjon Monsters” en “Donjon Parade” hebben bijfiguren alshoofdrolspelers, en nummeren op de klassieke manier: vanaf 1 en telkenseentje erbij.

Ook”Ochtendgloren” heeft een centraal personage, namelijk Hyacint. Hij trekt’s nachts als wreker van onrecht etc. rond, gekleed in zijn nachthemd. Meteen masker. Hij is dus een gemaskerde wreker van onrecht die in zijnnachthemd rondtrekt, en dat is een typisch voorbeeld van de humor in”Donjon”.

Na een vijftal albums van de hoofdreeks “Zenit” was het afwachten of deandere wel hetzelfde niveau zouden halen, maar de eerste aflevering van”Ochtendgloren” was al een succes, en deze valt ook uitstekend mee. Ze istrouwens niet getekend door Sfar of Trondheim, maar door Christophe Blain.Sfar en Trondheim staan wel op het album vermeld, maar we vermoeden dat hetduo zich beperkt tot de scenario’s en erop toeziet dat de continuïteit vanhet geheel van “Donjon” niet verloren gaat.

Trondheim tekent zelf “Donjon Zenit” en Sfar “Donjon Avondschemer”. ManuLarcener neemt “Donjon Parade” voor zijn rekening, en Mazan “Monsters”. Eris echter ook een aflevering van “Donjon Monsters” die werd getekend doorAndreas, een andere grote naam uit de stripwereld, tegenwoordig vooralbekend voor zijn reeksen “Arcq” en “Capricornus”, maar eerder doorgebrokenmet “Rork”.

“Donjon” is een merknaam geworden zoals “Star Wars” en “Star Trek”: erwerken veel mensen aan mee, onder supervisie van een kleine groep die opletof alles wel in elkaar past. Aangezien een stripalbum in een uurtje uit is,is het risico op overdaad gelukkig klein.

“Donjon, Ochtendgloren -97, De jeugd vliegt uit”, Joan Sfar, LewisTrondheim, tekeningen: Christophe Blair, 2006, Amsterdam, UitgeverijLuitingh-Sijthoff, oorspronkelijk “Donjon Potron-Minet -97, Une jeunesse quis’enfuit”, vertaling: Frits van der Heide, gebonden, 22,4 x 20,8 x 0,7 cm,48 p’s, 9,90 euro, ISBN 90-245-5458-6