Red de Waalse blog 21

cap elektriciteit p 1 fransLone: “Het ontwaken… Wie het ding heeft aangeraakt, lijkt te ontwaken door elektriciteit. (wat een prachtige geheimtaal voor wie de strip niet heeft gelezen).”
Het is opvallend dat Lone hier de term ‘geheimtaal’ gebruikt: codes zijn voor Andreas erg belangrijk. In veel van zijn strips komen geheimtalen voor (De reeks Rork begint als Rork een van de weinigen blijkt te zijn die een bepaalde taal kan lezen), er worden veel puzzels gebruikt, en Andreas beschouwt de strip als een taal die men moet leren ontcijferen.