Red de Waalse blog 2

rork fragments frans vp 1e versieLone: “Het is het eerste deel van Rork, en ook het eerste stripverhaal dat ik van deze auteur heb gelezen. Het zijn korte avontuurtjes die Rork overkomen, een mysterieuze man met witte haren. De verbeelding van de auteur gaat alle kanten op: buitenaardse vlekken, het fatale punt van de aarde, mensen die onder de zee leven…”

Rork is op mij niet zonder invloed geweest.

Ik was helemaal onder invloed van de twee eerste delen vande stripreeks ‘Rork’ van Andreas, die ik had gelezen in het stripweekbladKuifje bij een vriend in Nederland. Hij had nét die verzamelalbums van Kuifje waar de verhalen in stonden. Dat moet rond 1980 zijn geweest

Onder invloed daarvan gaf ik mijn eerste tijdschriftje uit, “De wereld der fantasie”, en begon ik aan een verhaaltje met dezelfde titel dat als leitmotiv van het tijdschrift zou dienen.

Dat verhaal is ondertussen al ongeveer zeven keer gepubliceerd.

Aanvankelijk bestond het uit één hoofdstuk, al had ik het volledigeidee vanaf het begin. Het was pas toen ik het aan Remco Meisner aanbood voorzijn tijdschrift Fantastische Vertellingen, dat de andere drie deeltjes ook werdengeschreven. Hij vond het eerste stukje te kort voor opname in zijn blad,en dat zette me ertoe aan om het risico te nemen om mogelijk slechterevervolgen te schrijven. Remco nam ze echter enthousiast aan. Het vierluikjeverscheen in 1987 in zijn tijdschrift.

Bibliografie “De wereld der fantasie”

 • Nederlandse uitgaven
  • KOLB – het tijdschrift van de oudleerlingenbond van het St.-Jozefsinstituut Geraardsbergen
  • In en om St.-Amandus – het schoolblad van de ondertussen gesloten school St.-Amandus te Gent, een school die ondertussen al gesloten is
  • Fantastische Vertellingen – het ondertussen verdwenen papierentijdschrift van Remco Meisner dat onlangs op Internet terugkeerde
  • SF-Terra 140
  • De Tijdlijn 31 – ook een blad dat niet meer bestaat
  • op Internet http://www.xs4all.nl/~jcdverha/
 • Franse uitgaven
  • “La ligne de temps hors-série 1” (uitgeput)
  • Lunatique 70, les univers de l’imaginaire http://www.eons.fr/