Red de Waalse blog 19

cap elektriciteit vp frans 1e versieLone: “In dit deel bezoekt Cap het gebouw dat hem wordt aangeboden, en ontdekt dat het gebouw zijn elektrische energie onttrekt aan de onmeetbare diepten.
Een warboel aan personages ontscheept elk op zijn beurt, waardoor je het spoor een beetje bijster wordt. Elk deel kan best twee keer worden gelezen om alles te begrijpen. En bovendien ontdekt je dan tot je grote vreugde een massa kleine details.”