Red de Waalse blog 14

rork descente paginaLone: “Een van de speciale platen van Rork. Bekijk de vakjes één voor aan: het is heel wat werk.”
Andreas merkte in verband met Coutoo op, dat de afmetingen van een vakje in verhouding staan tot de leestijd ervan. Dat wil zeggen: hoe groter het plaatje, hoe langer je er naar moet kijken, en hoe kleiner, hoe korter.
De opeenvolgende reeks kleine vakjes van deze plaat moeten dus heel snel bekeken worden. Andreas tekent een rondwentelende Rork.