Recensies uit SF-Gids: Rork – Sterrenlicht

rork-sterrenlicht

RORK – STERRENLICHT door ANDREAS

(Lombard, Brussel: 1988)

Dit is het verwachte vervolg op ‘RORK – HET KATHEDRALENKERKHOF’. De irriterende trekjes uit dat vorige album (zie SFG 118) zijn hier verdwenen. Bovendien is de ambiguïteit die Andreas’ ‘FRAGMENTEN’ en ‘DOORGANGEN’ kenmerkte (zie SFG 78) weer ingevoerd. Deze vroegere twee blijven de beste RORK albums doordat er zoveel meer in staat: door hun structuur zijn ze een opeenvolging van hoogtepunten en introducties van nieuwe elementen. In STERRENLICHT is dat niet het geval, wat echter meer een vaststelling is dan een kritiek. Wel kritiek is: zoals gewoonlijk werd het album uitgebreid met een aantal extra ongepubliceerde platen voorin. Alles wat daarin gezegd wordt, wordt echter in een innerlijke monoloog van Rork herhaald (op blz. 15), waardoor deze inlassing dus overbodig is. De lezer kan beter direct naar blz. 11 gaan, waar het verhaal feitelijk begint. STERRENLICHT valt dus wel mee, maar is beter genietbaar zonder de inleidende platen. Hoogtepunten van de RORK reeks blijven echter ‘FRAGMENTEN’ en ‘DOORGANGEN’, en globaal gezien is het beste van Andreas zijn ‘DE GROT DER HERINNERING’ (zie SFG 84).

(Motsy Motte)

oorspronkelijk verschenen in “SF-Gids 121”, mei 1989, p. 34, redactie: Eddy C. Bertin, “Dunwhich House”, Maurits Sabbestraat 69, B-9219 Gentbrugge.

De reeks ‘Recensies uit SF-Gids’ brengt besprekingen die ik jaren geleden publiceerde in het maandblad “Sf-Gids” van de Gentse auteur en publicist Eddy C. Bertin. De recensies worden hier onveranderd opgenomen, behalve wat betreft de lay-out: er waren geen lege regels tussen de alinea’s, en we moesten sommige insprongen weglaten. De oospronkelijke recensies waren niet geïllustreerd.