Recensies uit SF-Gids: De Grot der Herinnering

de-grot-der-herinnering

DE GROT DER HERINNERING Andreas

Lombard, harde kaft, 985, 56 blz,275 Fr.

Zoals zijn voorganger, het dubbelalbum RORK van Andreas, in de collectie ‘Verhalen en legenden’, is ook dit een op zichzelf staand verhaal en niet een deel van een serie. Het scenario steunt op het Keltische geloof in Bretagne, uit de tijd toen de druïden nog niet doorde Romeinen waren verdreven. De opeenstapeling vn symbolen en mysteries zorgt ervoor dat het dooréén lezing niet te begrijpen is, ondanks het voorwoord van Claudine Hémery, een prachtig stukje proza dat voorenige verduidelijking zorgt. Wat in het laatste album van RORK reeds merkbaar was, zet zich hier door. Alhoewel Andrea een realistische tekenstijl heeft, worden de gezichten hier bijna karikaturaal. Het is hem niet te doen om een getrouwe weergave van de werkelijkheid, hij poogt mooie tekeningen te maken. Houdingen van mensen en dieren zijn niet onnatuurlijk, ze staan in harmonie met de rest van de tekening, die op haar beurt weer past in de pagina als geheel. Deze vormt soms één enkele tekening, opgebouwd in verschillende fasen.

Toch levert dit album de voorafspiegeling van wat een fout kan worden. Het bijna-karikaturale is een deel van het aantrekkelijke van Andreas’ werk, maar als hij nog verder gaat kan dit vlug tot overdrijving leiden. Gelukkig heeft dit boek daar nog geen hinder van.

(Motz I. Motte)

oorspronkelijk verschenen in “SF-Gids 84”, april 1985, pp. 33-34, redactie: Eddy C. Bertin, “Dunwhich House”, Maurits Sabbestraat 69, B-9219 Gentbrugge.

De reeks ‘Recensies uit SF-Gids’ brengt besprekingen die ik jaren geleden publiceerde in het maandblad “Sf-Gids” van de Gentse auteur en publicist Eddy C. Bertin. De recensies worden hier onveranderd opgenomen, behalve wat betreft de lay-out: er waren geen lege regels tussen de alinea’s, en we moesten sommige insprongen weglaten. De oospronkelijke recensies waren niet geïllustreerd.