Rork – Fragmenten

Rork fragementen
Voor velen is het hiermee begonnen: Rork.

Rork werd wel eens voorgesteld als een Lovecraftiaanse magiër, maar wie de eerste verhalen in het album “Fragmenten” leest, merkt dat Rork aanvankelijk helemaal geen magische krachten had.

In “Een eeuw voor een huis” is hij … een taalkundige! De verre inspiratie van dat verhaal lijkt de 19e-eeuwse filologische voorkeur voor oude en verdwenen talen, zoals Indo-Germaans en Sanskriet. Die geleerden, zoals de gebroeders Grimm, zochten ook gretig naar oude volksverhalen.

Maar het is al vanaf het eerste verhaal duidelijk dat Rork geen gewone kamergeleerde is. Hij kan talen lezen die slechts drie of vier mensen op de hele aardbol begrijpen, en hij is ook helemaal niet onder de indruk van de vreemde wezens die in het huis van zijn vriend opduiken. Integendeel, hij gaat op gelijke hoogte met hen om, en doet hun zelfs even schrikken.

In “Het fatale punt” neemt Rork zelfs geen enkele beslissing. Hij is een toeschouwer bij de vreemde experimenten van Adam Neels, maar heeft er zelf geen enkel aandeel in. Wel getuigt het verhaal van Rorks snelle inzichten. De eerste plaatjes van het verhalen bevestigen de indruk van de taalgeleerde: Rork leest een boek.

Maar in het derde verhaal, “De vlek”, verandert de zaak. Rork heeft een product gefabriceerd om schilderijen schoon te maken. Hij heeft dus ook verstand van scheikunde. Zijn veelzijdigheid breidt zich daarmee uit, en ook zijn bovengemiddelde mogelijkheden. Maar op dat moment kan Rork nog altijd worden beschouwd als een intelligente humanitas, zij het met vreemde vestimentaire voorkeuren.
Maar in “Low Valley” worden de kaarten grondig herschud, en blijkt voor de eerste keer dat Rork onder zijn menselijke uiterlijk iets heel anders verschuilt…